پره ساده کتان بافت دار اتاق خواب – نمونه کار نصب شده