پرده مخمل طرحدار زیره حریر ساده – نمونه کار سالن پذیرایی