نمونه کار های نصب شده در منزل خانم موسوی – آشپزخانه – سالن پذیرایی – اتاق خواب