نمونه کار نصب شده پرده پانچ تور لمه دار و پارچه کنفی